Заблуди при кредита и пазарни обстоятелства

By | 17th November 2017

кредитНемалка част от хората в днешно време живеят в заблуда по много от въпросите с техните заеми. В интерес на истината, не само те имат вина за това. Така или иначе кредита е начин да спаси положението и хората гледат на него като на продукт, който да им помогне. Като средство за решаване на проблемите. Детайлите и подробностите в повечето случаи не ги касаят особено. От гледна точка на банките обаче нещата стоят другояче, те мислят по различен начин – за добро или лошо. Въпроса, дали изобщо мислят за своите клиенти, нещо друго.

Повечето банки обичат да си служат с инструменти като наказателни такси, които да предлагат на своите потребители. И то в случаи, когато те предсрочно погасяване своите кредити. Когато вземете кредит обаче, вие като потребител си имате своите задължения към кредитната услуга. Изтеглени да изпълнявате нещата така както са подписани по договор, при взимането на кредита. Често пъти се оказва, че един истински потребителски кредит съдържа в него други такси, освен сумата по главницата. Говорим за кредити, които са изтеглени за дълъг период от време.

Нека си представим друга ситуация, при която потребителите решават да погасят кредита наведнъж. Повечето кредитни експерти не препоръчват този вариант. Защото така могат да се обяснят парите, които сте изтеглили като заем, вледствие на високата инфлация. Когато обаче вървите по нормалния начин за погасяване на кредита на равни месечни вноски, дори да се случи нещо с валутния пазар, вие ще бъдете защитени. Особено при обстоятелства които са форсмажорни. Често пъти тези обстоятелства са повлияни от реални процеси. Такива, които са се случили на световните и европейските пазари, при които е имало очакване за инфлация например. Така че, по какъв точно начин ще изпратите вашият кредит и какво решение за неговото погасяване ще вземете, зависи от личната ви финансова култура.