Професионалистите от Mass представят ново поколение здрави и надеждни плугове

By | 2nd July 2017

Растежа на продажбата на селскостопанска техника през тази година наистина бележи положителна стойност. Съвременния земеделски производител осъзнава необходимостта от висококачествена и модерна техника, на която да е довери. В крайна сметка от това с какъв ресурс разполага и използва зависят крайните резултати. В желанието си да предложим машини и инвентар, които действително да са предпоставка за ефективно и рентабилно земеделие днес насочваме поглед към марка  Mass – гаранция за качество  и стабилно изпълнение на агротехническите мероприятия. Едно разумно и практично решение е в съвременното земеделие да се използват високо ефективни плугове. Това е инвентар, който се използва от дълбока древност, но днес фирма Агростил може да се похвали с наистина модерни и съобразени с тенденциите в обработката на земя плугове от професионалисти.

Разораването на почвата е един от ай-широко използваните способи за да се подобри почвената характеристика. Плодородието на терена, който обработване несъмнено трябва да се подлага на надеждни и обогатяващи дейности, които да са предпоставка за очакваната добра реколта. Плуговете в зависимост от вида и размерите си могат да извършват разнообразни действия, които освен за отстраняване на плевелната растително са ефективни и от гледна точка на това да размесват остатъци от вече прибраната реколта и да снабдят земния слой с нужните за предстоящите култури хранителни вещества.

С професионалните плугове на Mass пестите време, осигурявате си бързо и стабилно изпълнение на агротехническия заложен план и поставяте една база, която има съществена роля за вегетативното развитие на бъдещите отглеждани култури. Фермерите използват плуговете след наторяването на почвата за да може да обогатителя да проникне в почвата и така да подобри нейното състояние. Така се постига едно наистина равномерно разпределение на торовете е и препаратите като целта е да се подготви почвеното легло за поредната добра реколта. Освен, ч плуговете успешно проникват в зададената от фермера дълбочина и снабдяват с кислород почвата разораването е много определящо за това да се намали растежа на плевелите и да се постигне ефективното им унищожаване.

Модерното земеделие е механизирано с професионални плугове от висок клас. Те са различни като модел и вариации и определено играят съществена роля при обработките на земния пласт. Прави впечатление, че конструкцията им е доста разнообразна и това се дължи на възможните операции, които можете да извършвате с тях.  Професионалните плугове са прикачен инвентар, който се състои от рама и в зависимост от големината няколко на брой главни плужни тела. Плуговете са тежък инвентар, изработени от здрава стомана, които проникват на дълбочина 10-15 или до 20 сантиметра дълбочина, в зависимост от извършваното агро мероприятие.