Основни правила, които специалиста по дентална медицина трябва да следва

By | 27th February 2017

В наши дни за да борави с определена апаратура, инструменти и материали зъболекаря трябва да е преминал съответното обучение за това. Именно в университета човекът се научава да бъде професионалист и да цени живота и здравето на своя пациент. За да се нарече специалист, лекар по дентална медицина вече обученият професионалист спазва правила за добра медицинска практика. Като част от списъка с норми се включва и употребата на дентални инструменти. Боравенето с тях е не просто начина, по който те да се държат, а да се използват в зависимост от необходимостта от лечение. По вида си стоматологичния инструментариум е доста разнообразен и като имаме предвид факта, че 99 % от инструментите са създадени от практиката на зъболекаря можем да бъдем напълно спокойни, че те са такива каквито трябва да бъдат.

Денталната практика е достъпна за всеки пациент. У нас държавата регулира дейността на стоматолозите и тяхната роля за опазване на здравето на пациентите. Достойно отношение, умения, опит и познания натрупани по време на обучението , както и етично поведение и колегиалност са част от характеристиките на един дентален специалист.  За да развива и непрекъснато усъвършенства своите знания лекаря участва и в много семинари, на които научава какво е новото в сектора, какви са иновативните методи за лечение, техника и инструменти. Това е също много съществен момент и именно обогатяването на културата и осъвременяване на нещата, с които борави зъболекаря Ви го прави истински професионалист.

Грижата за пациента е катализатор за това стоматолога да продължава да се учи. Основите са поставени на студентската скамейка, но всяко надграждане на знания го прави все по-добър и предпочитан от пациентите. Адекватната преценка кой дентален инструмент да използва, какво би било най-доброто лечение и разбира се насочване на пациента при друг негов колега, ако проблема не е по силите му е също част от основните правила, които добрият стоматолог прилага в своята практика. Сложността на тази наука наистина е низ от множество компетенции, но разбира се на първо място добрият дентален лекар е човек. Именно отношението към пациента е причина в чакалнята да има достатъчно пациенти, които държат именно този лекар да проведе лечението. Дори страховития вид на инструментите, с които борави избледнява, когато срещнете усмивката и благата дума от човека в бяла престилка. Така че способностите на специалиста и фактическата му работа с денталните инструменти и техника не са единственото, което впечатлява пациента. Неговото хуманно отношение към болката на хората и влизането му в ролята на вълшебник и психолог също е определяща за това да изберем именно този дентален специалист.