СЕ категория и правила за придобиването на шофьорски умения

By | 17th March 2019

За да се придобие съответната категория шофьорска правоспособност е важно да се спазват законоустановените правила и норми. Една от най-масовите В е толкова разпространена, че всеки човек с навършването си на пълнолетие прави стъпка към записване за такава любителска категория, с която може да управлява лек автомобил. Но има други по-специфични и професионално насочени шофьорски курсове, които всъщност са от изключителна важност поради това, че те дават на водача възможност за професионална реализация. Един от тези курсове е от категория c e и в днешната публикация ще ви разкажем за нейното приложение както и за това на какви условия следва да отговаряте за да запишете такава.камион с ремарке

ЦЕ, С+Е и още доста абревиатури можете да срещнете за обозначаване на тази шофьорска категория. Тя на практика се отнася за водачите на камиони и всякакви тежкотоварни автомобили, които управляват превозно средство с маса над 3,5 тона, но освен това имат и възможност за прикачване на ремарке, което е с тегло над 750 кг. характерно за тази категория СЕ е това, че за да допълните възможността за теглене на ремарке първо трябва да имате придобита първата и основна категория, а именно С. Условията към кандидатите са тривиални, но основните са за както вече споменахме наличие на шофьорска книжка, в която е отбелязано, че сте правоспособни по отношение на Ц категория и освен това имате навършени 21 години. Допълнителните критерии като образование, психо тест и останалите, които със сигурност сте представяли и при основния професионален курс са ясни, така че е важно при записване да подготвите за представяне и тях.

Курса от категория с+е  се отнася за желаещи, които притежават С, но желаят да надградят своите умения и професионални възможности. Самота обучение преминава през два модула, които са краткотрайни, но задължителни за да придобиете нужните умения и на изпитите да се справите успешно. При модел теория задължително се преминават 7 часа, в които курсистите се запознават с основните правила за безопасност на движението, когато имат прикачено ремарке и товарния автомобил  е в композиция. Практиката се дели на два етапа – полигон и градски условия(до колкото това е възможно). През 16 –те часа практика курсистите се научават да спазват конкретни правила и изпълняват фигури, които им помагат да „усетят“ как се държи превозното средство, когато е с удължена база. Това е от изключителна важност, защото в крайна сметка по съвсем различен начин ще завиете ако сте само с товарен автомобил,  други ще са приоритетите ви когато има и закачено ремарке. Пожелаваме ви успех в новото ви начинание!