Кой формат на вестниците предпочитате – дигитален или хартиен носител?

By | 11th August 2017

Кой формат на новините предпочитат потребителите ?

Тревожни ли данните, които НСИ представя на аудиторията по отношение на това колко вестници чете годишно българина и защо тиражите прогресивно намаляват? Като имаме предвид факта, че всъщност основните новини и важни събития научаваме от Интернет е логично хартиеният носител да бъде все по-неатрактивен за читателя. Грешно е обаче да се твърди, че като цяло българинът не чете вестници, защото пък издателите отчитат доста висок интерес към онлайн форматите на средствата за масово осведомяване. Дигитализирането е част от глобалната адаптация и трансформация на съвременният вестник. Несъмнено и българските издатели се преустройват с цел да продължат да предизвикват интереса у своите читатели. Със сигурност ставаме свидетели на това, че хартиеният вестник остава в историята. Електронните вестници и списания, които все по-често срещаме в мрежата успяват да провокират интереса ни с гъвкавата си визия и достъпност.

Ако се върнем няколко хилядолетия назад ще видим, че промените, които средствата за масово осведомяване търпят никак не са малко. Това е провокирано от развитието на обществото и нуждата ни да бъдем информирани в кратък срок. От вестоносците, които е трябвало да преминат километри яхнали своя кон за да доставят важната вест до нейните получатели, до съвременните мобилни устройства, които с едно докосване ни поднасят актуалните новини действително трансформациите са достатъчно показателни, нали! Разбира се, в каквато и форма да съществуват вестниците, разбира се и списанията са онзи културно информационен феномен, който до известна степен дава отражение и върху емоционалното и интелектуално израстване на обществото.вестници-интернет

Съвременната ситуация в печата на хартиени вестници е доста динамична. Ежедневни или периодични издания търсят алтернативата за да запазят позициите си на пазара. Именно дигиталната трансформация е пътя, който издателите поемат като средство, с което да продължат съществуването си. Глада на читателя за това да получава новините обективно и бързо е вид провокация към журналисти и медии. Вече няма ограничения за това на какъв териториален принцип се разпространяват вестниците и списанията. Независимо дали сте от Крън, София, Лом или се намирате извън пределите на страната достъпа до онлайн платформите на най-четените вестници е бърз и лесен. Аудиторията има различни интереси и потребности едни читатели се интересуват от пикантни и жълти вестници, а други залагат на сериозните теми, които са свързани с политика, икономика и финанси. Определено дигиталните формати на тези ежедневници или периодични издания имат какво да ни предложат. Освен обективно поднесената в Интернет информация читателя има свободата да изрази и собствения и коментар по дадено събитие или новина.

С оглед на това читателския интерес да е максимално удовлетворен се създават такива информационни портали, в които можете да намерите цялата гама от продукти, които издателите представят на своята читателска аудитория. Структурирани в отделни категории откривате любопитните факти и информация ,която ви вълнува или забавлява. Вестниците винаги са се радвали на интерес и въпреки, че в наши дни хартиените тиражи драстично са намалили своя брой то баланса се усеща от това, че читателя воден от съвремието и технологиите промени формата, от който да получава навреме нужната му информация. За едни предимство, за други традиционалисти носталгия по хартиените тиражи, които купуваха от РЕП-овете по автобусните спирки.