Защо потребители избират СОД от ВИП Секюрити?

By | 13th February 2017

Съвременното решение за охрана на вашият офис, магазин, кафене  е инсталирането са СОД система. Това е един от най-разпространените начини да ограничите в максимална степен недоброжелателите си. За крадците няма почивен дени и имайте предвид, че когато има инсталирана така сигнализационна техника това до някаква степен възпира набезите им. Една от услугите, които ВИП Секюрити предлага е именно охраната на обекти чрез СОД. Начина, по който алармената система известява дава възможност в минимални срокове екипите да бъдат на мястото на събитието. Системата може да бъде с въведен пин код, който единствено служителите на охраняваната компания знаят. След влизане в сградата или помещението системата се изключва с правилно набран код. Същото се прави и при излизане и затваряне на офиса или друга търговска площ. Служителите на  VIP Секюрити получават сигнал, ако в сградата е проникнато в нетипично за работното време на охранявания обект. Обикновено крадците действат в малките часове на денонощието като смята, че няма да бъдат обезпокоявани и могат да вземат всичко, което могат да нося. В такива случаи се подава дистанционно сигнал до сървър на VIP Секюрити че има неправомерно влизане и така екипите, които са в близост тръгват към мястото на инцидента.

СОД е доста ефективна система, която още в стадии влизане с взлом служителите на ВИП Секюрити успяват да обезвредят наглите крадци и така да преустановят съответната кражба. Престъпниците се предават на органите на реда и там държавата се намесва като регулатор. Имайте предвид, че компанията и служителите на VIP Секюрити работят в абсолютен синхрон с органите на МВР, което прави работата им особено ефективна. Тази симбиоза между частен и държавен сектор е една надежда за по-спокоен живот на гражданите и гаранция за навременна намеса и преустановяване на престъпните намерения.  Качеството на една услуга е комплексна дейност. Тя включва както човешкия фактор, така и модерната техника и ресурс, с които ВИП Секюрити разполага. Това гарантира една качествена услуга, за която потребителите заплащат. За комбинирани услуги, както и пакетни такива компанията предлага доста дори отстъпки. Това дава възможност на повече хора да се възползват от възможността да бъде защитена сигурността на техният бизнес или дом.

Действително се отчита един ръст на клиентите за СОД известяване през последните години. Битовата престъпност трябва да бъде максимално предотвратена и това е един от надеждните начини това да бъде интелигентно и дискретно постигнато. Всеки престъпник, който бъде хванат на местопрестъплението е успех във всеобщата борба с това да се постигне една стабилност и спокойствие- гарантирано от VIP Секюрити.