Замяна на стар водомер с нов – кога софиянци се налага да ползват тази услуга

By | 29th October 2020

Статистически всеки апарат, с който се измерват ползваните от домакинството ресурси няма как да бъде ползван вечно. Освен това с подобряването на технологиите се налага да се приложат по – иновативни  и модерни уреди, които са по-прецизни, по-неангажиращи като обслужване и по-добри в своята работа. Ето на какво се дължи причината напоследък да се забелязва повишено търсене на специалисти, които могат да извършат замяна на стари водомери с нови в София. Не само, че е възможно при някои домакинства да се наблюдават дефекти по водомерите и те да не отчитат коректно, но има и предписание от дружествата доставчици на вода за смяна на морално остарели и ползвани на 15 години измервателни уреди с нови.

Изисквания към водомерите

Работата на един водомер е да отчете какво количество вода е ползвало едно домакинство през съответния период. Реално необходимостта от такъв уред има задължителен характер и всяка една нередност при отчитането следва да бъде подложена на поправка, ремонт или подмяна. Дружествата доставчици на вода за столичани имат строго специфични изисквания не само към самите монтажници, на и към новите апарати, които ще бъдат използвани. Ето  и някои от тях:

 • Водомерите трябва да бъдат твърдени като марка и модел;
 • Да са преминали съответните изпитания и тестове;
 • Да са цифрови;
 • Да разполагат с възможност за дистанционно отчитане.

Всички тези критерии е важно да бъдат взети под внимание от водопроводчиците, които домакинствата ще наемат за услугата замяна на водомери София. И много важен момент е домакинствата да са наясно, че не всички водопроводчици от столицата са в състояние да предприемат каквито и да било действия по отношение на ремонта. Само онези екипи с валиден лиценз могат да бъдат в списъка на дружествата за оторизирани специалисти, извършващи подмяна на водомери за битови или индустриални нужди.

Стъпки при замяна на водомер

Двете причини да се наложи да ползвате услугата замяна на водомери в София както вече уточнихме по-горе са:

 • Явен дефект при водомера, който не позволява точното отчитане на разходваното количество вода;
 • Морална остарялост на водомера и дълъг експлоатационен срок.водомер

Т.е. ако водомера ви е стар или пък има явен проблем и не отчита точно  и прецизно то ето, че се наблюдават проблеми, които налагат неговата замяна с нов.

Етапите, приз които всяко попаднало в такава ситуация домакинство от София ще се наложи да премине са няколко. Независимо, че не са малко като бройка то имайте предвид, че периода, през който ще се извърши самата подмяна на един водомер с друг е изключително кратък и при опитните екипи това няма да отнеме повече от 15-20 минути. Но нека ви запознаем с етапите, които съпровождат замяната на един водомер с друг:

 • Оглед на достъпността до стария водомер;
 • Избор на нов водомер, който да е утвърден от дружеството доставчик на вода от София;
 • Демонтиране на стар водомер;
 • Издаване на протокол, който отразява причината за смяната, номер на свалената пломба номер на водомера. В протокола се описват и показанията на водомера към момента на неговото отстраняване от ВиК инсталацията;
 • Почистване на входовете и изходите на водата;
 • Поставяне на нов водомер;
 • Извършване на тест;
 • Поставяне на пломба;
 • Узаконяване чрез издаване на тристранен протокол, в който се описват марка и модел на новия водомер, сериен номер и номер на пломба;

Тъй като новите водомери са предназначени за отдалечен контрол и дистанционно отчитане водопроводчиците, които извършват замяна ги настройват и свързват посредством Интернет връзка със софтуера на ВиК дружеството доставчик. Така домакинствата се улесняват и спрямо това да осигуряват достъп на инкасаторите за отчитане на показанията на водомера и начисляването на съответната тарифа за ползвана вода за битови нужди.