Специфика на култиваторите

By | 8th July 2020

Машините, които са предназначени за обработката на почвата, при които не се обръща пласта са известни под наименованието култиватори. Изключително популярни сред съвременните земеделци са тези видове прикачен инвентар, тъй като тук се поддържа едно благоприятно състояние на почвата, което подпомага развитието на културите и гарантира добър добив. Няколко вида култиватори са познати и в зависимост от конкретното предназначение и очаквания на стопаните се залага на решение, което спестява разходи и гарантира бързина и коректно спазване на агротехническия план.едни от най-търсени на нашия пазар са култиватори MASS като причината е в доказаното качество, здравина и дългогодишно приложение на инвентара българско производство.

Видове култиватори MASS

Ролята на култиваторите е да поддържат почвата рохкава. С тяхна помощ лесно се отстраняват плевели от кореновата система, което не им позволява отново да се появят. С минимални усилия и разход на гориво повърхностния почвен слой се култивира и по този начин се задържа влагата във вътрешността без да е налице изсушаване, което е характерно за дълбоката оран. MASS представят на българския пазар няколко интересни варианта за култиватори, които са изключително рентабилни и приложими според типа на отглежданите култури:Култиватор "S"

  • Култиватори за слята обработка.

Те се прилагат преди сеитбата за да могат да осигурят качествена подготовка на семената за бързото им развитите и вегетиране. Тук се цели достатъчно влажност на почвата и отстраняване на вредните плевели;

  • За междуредова обработка.

Наистина доста използвани модели култиватори, които MASS представят на своите клиенти, които държат стопанството да бъде в перфектно състояние дори след засяването. Освен за разрохването на почвата и отстраняване на плевелната растителност тези култиватори са перфектно решение за направата на бразди за напояване;

  • Универсални култиватори.

MASS представя култиватори, които освен за слята обработка са ефективно приложими и междуредово оформяне на бразди и плевене;

  • Специализирани култиватори.

Те са предназначени за конкретни култури, при които няма как универсалните решения да свършат работа, съобразно нуждите на стопанството. Такива например са култиваторите за лавандула на MASS, към които има много голям интерес.

MASS е лидер в производството  на здрави и надеждни култиватори. За ниски разходи и високи добиви заложете на доказан производител с дългогодишен опит.