Сеялки – видове и приложение

By | 14th March 2017

В набора агротехнически мероприятия основно място заема сеитбата. Това полагане на семената в почвата в определен период от време, на точната дълбочина и като количество се извършва с подходящата техника, наречени сеялки. Едва ли има стопанства, които все още извършват тази обработка ръчно. Техниката е много показателна за това дали ще успеете да се справите със сроковете и дали можете да се вместите във времето с този вид агротехническо мероприятие.  По вида си сеялките биват разнообразни като модели. Това разнообразие е продиктувано от факта, че културите, които се засаждат са разнообразни. Посадъчния материал може да бъде под формата на семена, разсад, кореноплодни или трайни насаждения и това налага да се използва различна техника, която да спомага за засаждането в почвата.

Подготовката на почвата за сеитба е първият процес, с който трябва стопаните да се заемат. За да може сеялката съвсем равномерно да извърши посяването разбиването на буците и по-големите късове след изораването са препоръчителни. Разбира се още веднъж подчертаваме, че именно от вида на културата зависи как е необходимо да подготвите почвата. Добивите са пряко зависими от всички нужни обработки както и от естеството на семената, които смятате да засадите. Много сортови семена предлагат такива, които с гарантиран произход, третирани против плевели и други. Оказва се, че не са малко неподходящите семена, които се засяват и единствено което правите е допълнителни разходи за обработки, а всъщност реколтата е под минимума, който очаквате.

Преди използването на сеялката семената и посадъчния материал следва да бъдат почистени, сортирани, калибрирани и обеззаразени. Това са основните подготвителни действия, които трябва да бъдат предприети и извършени преди да бъдат поставени в сеялката и да тръгнат към полето. Този инвентар както останалите , с които с извършват обработките се монтира към трактор. Ролята на тази машина е едновременно с поставянето на семената в почвата да извърши и изравняване.  Много модели сеялки обаче са пригодени единствено за сеитба  и нямат допълнителни елементи за предсеитба.  Това са така наречените брани, които имат именно тази функция да подготвят и изравнят преди физическото поставяне на семената или разсада на определена дълбочина. Agropat 2011  в дневник.бг .

Моделите сеялки без наличие на такива брани биват няколко вида. Това са такива за директна сеитба и комбинирани сеялки. При първите точно преди сеещият елемент има монтиран нож, който отваря браздата, в която трябва да бъдат грижливо положени семенцата. Тук няма други изненади или екстри, от които можете да се възползвате. Сеялката е най-обикновен вид и ролята ѝ е свързана точно със сеитба и нищо повече. Комбинираните сеялки обаче са доста по-комплексни като решение, защото могат да извършват и други операции. Те могат да извършват както предсеитбена обработка, така и фактическата сеитба. Друг по-ефективен модел са тези, които освен до тук изброените обработки имат възможност и за торене едновременно със сеенето, както и с последваща манипулация за растителна защита.

Може да срещнете като вид и такива , които се наричат редосеялки. Това са модели, чиито конструкция е съвсем опростена. Те разполагат с кош, в който се пренасят семената и механизъм, който да позволява регулираното им подаване. Този вид сеялки имат възможност за настройване на дълбочината, на която се поставят семената. Така в зависимост от културите, които ще бъдат отглеждани можете да настроите механизма за да гарантирате ефективно посяване. Моделите сеялки за точна сеитба на култури, които трябва да бъдат окопавани са доста по-сложни като техническа конструкция. От тук следва, че и цената, която стопаните ще трябва да заплащат е в пъти по-висока от тези с обикновен механизъм. Тук с помощта на вакуум се взима готовият разсад и се поставя в реда, следва притъпкване със специална пета. Сложен и наистина много ефективен е този метод на засаждане. Доста се улеснява работата на производителите на зеленчуци, защото с помощта на тази техника те могат да обработят максимална площ за доста кратък период от време. Затова в зависимост от характера на стопанството и вида на културите, които ще засявате изберете най-подходящия модел.  Agropat 2011 във Фейсбук.