3 причини да изберете дизел за отопление за фирмата си

By | 21st January 2019

Собствениците на предприятия трябва да имат предвид редица съображения, преди да вземат важни бизнес решения.  Трябва да мислят за здравето и безопасността на служителите си, да  вземат икономически ефективни решения и да помислят за въздействието, което всеки техен избор ще окаже върху околната среда и бъдещето на обществото.

Когато става въпрос за избор на отоплителна система за Вашия бизнес, изборът се оказва доста по-лесен. Нафтата за отопление е безопасна, рентабилна и се развива като най-екологично отговорното гориво. А когато осигурите комфортна среда за служителите си , ще увеличите и производителността на компанията!

  1. Използването на дизел за отопление е безопасно и ефективно

Защитете Вашите работници, като изберете дизел за отопление. За разлика от други горива, петролната топлина не е запалима и не е експлозивна, което значително намалява рисковете за служителите. Евентуален теч или разлив няма да произведат смъртоносни изпарения за онези, които ги вдишват. Правилно поддържаните отоплителни системи няма да отделят миризми или да произвеждат замърсявания, които да пречат на бизнеса Ви.

Напредъкът в технологиите показва, че топлинната енергия на петрола е изключително ефективна, в сравнение с тази от природния газ или електричеството. Нафтата за отопление ще затопли сградата много по-бързо. А служители ще идват с удоволствие на работа в мразовитите понеделнишки сутрини.

  1. Пазете природата, чрез използване на дизел за отопление

Една добре поддържана система за отопление работи чисто, задържайки саждите в резервоара и причинява почти нулеви емисии. Всъщност, емисиите от нафта за отопление са толкова ниски, че дори не се регулират от правителството. Това означава, че можете да кажете на клиентите си, че Вашият бизнес намалява въглеродния си отпечатък, като преминава към използването на петрол.

Дизелът за отопление става все по-зелен: новите технологии комбинират смеси от ниско съдържание на сяра с биогорива, за да създадат едно от най-чистите съществуващи горива.

  1. Обновяването до маслена отоплителна система е ценово ефективен избор за вашия бизнес

Петролните технологии непрекъснато се развиват и напредъкът през последните 30 години помогна на клиентите да намалят потреблението си с повече от 30%. Добавете към това факта, че отоплителните системи за петрол се произвеждат за 30 или повече години, ако се поддържат правилно, докато средната пещ за природен газ трябва да бъде заменена след 15 години и е лесно да се види, че разходите ви ще бъдат по-малко в дългосрочен план.

Изборът на компания предлагаща качествено дизелово гориво за отопление като Горрел ще ви помогне да запазите разходите си още по-ниски. Вместо просто да продават гориво за отопление, те предлагат споразумения за обслужване, които покриват годишните настройки и нормалното износване, като по този начин намаляват нуждата от основен ремонт и удължаването на продължителността на вашата система.